Tjenester

Liten asiatisk jente holder hånden nær øret og lytter. Spennende ansikt på asiatisk barn jente ha på seg gul skjorte om vinteren.

Logopedene hos Buskerud logopedtjeneste tilbyr behandling for afasi, kognitive kommunikasjonsvansker, dysartri, taleapraksi, språk- og talevansker, dysfagi, stemmevansker, lese- og skrivevansker, stamming og løpsk tale.

Vi tar imot klienter på våre kontorer i Drammen, men vi reiser også ut til barnehager, skoler og hjem.

Området vi betjener er Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Svelvik og Sande. Vi har også noen klienter i Larvik. I tillegg har noen av logopedene mulighet for videobehandling.

Vi tilbyr behandling individuelt eller i grupper, for eksempel afasigrupper og r-grupper.

Ved behov samarbeider vi med psykolog Andreas Leine With.

En liten ordliste:

  • Afasi: Språkvansker som har oppstått etter sykdom eller skade i hjernen.
  • Dysartri: Talevansker som følge av sykdom eller skade i hjernen.
  • Taleapraksi og dyspraksi: Vansker med å utføre viljestyrte bevegelser i taleorganene.
  • Språkvansker: Utviklingsmessige vansker med flere aspekter med språket, ofte relatert til forsinket språkutvikling.
  • Talevansker: Vansker med å uttale språklyder.
  • Dysfagi: Spise- og svelgevansker.
  • Stemmevansker: Redusert funksjon i stemmen for eksempel etter en operasjon eller som følge av feilbruk og slitasje.
  • Stamming: Ufrivillige talebrudd, gjentakelser, repetisjoner og blokkeringer i pust og tale.
  • Løpsk tale: En rytmeforstyrrelse i talen, «sluking» av lyder og uregelmessig flyt.
  • Dysleksi: Spesifikke lese- og skrivevansker.