Velkommen til oss i Buskerud Logopedtjeneste

Tidligere Bragernes Logopedi

Vi holder til sentralt i Drammen, og tilbyr tjenester i bl.a Drammen, Lier, Sande, Øvre Eiker og Modum.

Vi ser frem til å ta imot deg!

Hva gjør en logoped?

En logoped har kompetanse på språk, tale, stemme og svelging, og har spesiell kunnskap om hvordan man forebygger, utreder og behandler språk-, tale- og svelgvansker.

Logopeder jobber med mennesker i alle aldere. Du finner logopeder i barnehage og skole, PP-tjeneste, i voksenopplæring og ressursteam i kommunen, på sykehus, rehabilitering, kompetansesentre eller i privat praksis.

Logoped snakker med ungjente i barnehagen. talestøtteøkt
Korrigering av uttale hos logoped. Konsept over blå bakgrunn.

Barn og unge

Vi kan hjelpe barnet ditt med kommunikasjonen, enten det er tidlig språkutvikling eller stamming som oppstår i småbarnsalderen.

Vi jobber med språk og uttale, stamming, løpsk tale og stemmevansker hos barn og ungdom. 

Voksne

Vi tilbyr voksne hjelp med kommunikasjonen etter hjerneskade, for eksempel ved afasi og taleapraksi. Vi tilbyr også behandling for PPA (primær progressiv afasi). Vi behandler stemmevansker, uttalevansker og svelgevansker hos voksne. 

Smilende moden kaukasisk kvinne fra 60-tallet mor snakke kommunisere med voksen datter ved hjelp av tegnspråk. Glad eldre kvinne gjør en håndbevegelse til en økt med logoped eller veileder.