Om oss

Vi er en gruppe logopeder som tar imot barn, ungdom og voksne til behandling. Vi tilbyr både individuell behandling og gruppebehandling, samt veiledning til pårørende og personell. Behandlingen foregår på kontoret, i barnehager, skoler, på institusjon eller i klientens hjem. Tjenestene leveres for personer i boende bl.a i Drammen, Lier, Sande, Holmestrand, Øvre Eiker og Modum. Dessuten tilbyr vi behandling på video (telelogopedi) når det er hensiktsmessig.Siden 2019 har vi hatt kontorer i Nedre Storgate 22 på Bragernes sentralt i Drammen. I 2022 opprettet vi Bragernes Logopedi, og ettersom vi betjener et større område i distriktet, endret vi navn til Buskerud Logopedtjeneste 01.01.2024. En av logopedene våre har kontor i Havnegata 10 (Strømsø-siden i Drammen).Alle logopeder hos oss har mønsteravtale med Helfo og er medlem av Norsk Logopedlag. Klikk på navnet for å kontakte vedkommende.

Foto: Nina Holtanwww.ninaholtan.no

Maren Sofie Johansen

Maren er spesialpedagog og logoped med master i spesialpedagogikk fordypning logopedi, Universitetet i Oslo fra 2013.
Maren har også en bachelor i friluftsliv, natur og kulturveileder.
Hun har hatt privat praksis siden 2019 og har jobbet som logoped i Svelvik PPT før hun begynte å jobbe med eget foretak. Maren er spesielt opptatt av hvordan pustemønsteret henger sammen med stemmekvalitet. Hun er også veldig interessert i afasi og Parkinson.

Foto: Nina Holtanwww.ninaholtan.no

Therese Espegard

Therese er spesialpedagog og logoped med master i spesialpedagogikk fordypning logopedi fra 2012. Therese har flere års erfaring som logoped i PP-tjenesten, og har hatt egen praksis siden 2014. Hun jobber med klienter i bl.a. Drammen, Lier og Sande.
Therese har spesielt engasjert seg innenfor stammebehandling, og har etterutdannet seg i flere behandlingsformer, blant annet Lidcombe og Mini Kids. Hun er også sertifisert i Talk Tools nivå 1 og 2 for kartlegging og behandling av munnmotorikk.

Foto: Nina Holtanwww.ninaholtan.no

Silje Lind

Silje er utdannet vernepleier, spesialpedagog og logoped. Hun fullførte sin master i spesialpedagogikk med fordypning logopedi, Universitetet i Oslo i 2019. Silje har jobbet som kommunal logoped i Kongsberg i 3 år og i LogopediLab AS i 1 år. Hun startet privat praksis i 2022. Silje er spesielt interessert i afasi hos voksne og språkvansker hos barn, og er veldig opptatt at behandlingen skal være meningsfull og relevant for klienten.

Foto: Nina Holtanwww.ninaholtan.no

Eli Lesteberg With

Eli er spesialpedagog og logoped med master i spesialpedagogikk fordypning logopedi, Universitetet i Oslo 2010. Bachelor i språk, fordypning lingvistikk 2007.
Eli har jobbet som logoped i Nedre Eiker PPT og som logoped i spesialpedagogisk team i Kongsberg kommune. Hun har hatt privat praksis siden 2015 i Drammen. Hun lager og selger språkmateriell gjennom Elis Idébank. Eli er spesielt interessert i språklydvansker hos barn og forebygging og behandling av stamming.

Foto: Nina Holtanwww.ninaholtan.no

May-Liss Henriksen

May-Liss ble ferdig utdannet logoped ved Universitetet i Oslo i 2023. Hun er utdannet barnehagelærer i bunn, og har jobbet som pedagogisk leder, styrer og eier av barnehage i over ti år. I denne jobben møtte hun enkeltbarn som strevde med å uttrykke seg språklig, og ønsket å videreutdanne seg som logoped.
Som logoped er hun spesielt engasjert i stamming og språkvansker. I tillegg brenner hun for Parkinson. May-Liss tilbyr behandling til barn og voksne.
For tiden jobber hun med klienter i Drammen og omegn.